اس ام اس جديد

باز هم اسید پاشی اینبار در کیش!!
..
..
..
اسید پاشی در یک منزل مسکونی منجر به پاک شدن سنگ توالت شد!
خو اسید برا شستن توالت دیگه خخخ

************************************

بوی دود می آید….!!!
به گمانم جماعتی پای دنیای مجازی,میسوزانند “عمر خویش را”
..
..
ن ن نه ادامه بدید قابلمه سوخت خخخخخ

**********************************

شاید بهم بگی مغرور یا بی احساس

ولی من عادت ندارم به چیزای عمومی حس خاصی داشته باشم

**********************************

میتوانی به حساب سادگی ام بگذاری که

من هنوز با تمام کم لطفی هایت دوستت دارم …

************************************

تا نجوای آغوشت

صدای دیگر بارانی ام باشد